...

CHCESZ POMÓC?

Drodzy przyjaciele i sympatycy naszego Domu!

Zaglądając na stronę www.internatsosw.pl możecie od 2 lat towarzyszyć naszym przeżyciom i emocjom. Staramy się na niej umieszczać to wszystko, co składa się na naszą codzienność – dziesiątki godzin materiału wideo na kanale YT i tysiące umieszczonych zdjęć ukazują świat realizacji wielu działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym, działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej, ograniczania skutków niedostosowania społecznego. Wszystkie te działania zmierzają do wyrównywania szans mieszkańców Naszego Domu przy ul. Romanowicza i w zdobywaniu umiejętności potrzebnych do sprostania wyzwaniom czekającym ich w życiu dorosłym…

Stań się ogniwem prowadzącym do dziecięcej radości!

Jak Państwo zapewne się domyślają, potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tarnowie nie należą do najmniejszych. Dzieje się u nas wiele – ale z waszą pomocą można dokonać jeszcze więcej! Stąd nasz apel do naszych przyjaciół, znajomych, wszystkich, którym bliskie są problemy niepełnosprawności - wasze zainteresowanie może przełożyć się na wsparcie prowadzonych przez nas działań. Przy  ośrodku istnieje organizacja pożytku publicznego o nazwie Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych. Służy ono poprawie warunków nauki i rehabilitacji. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) pod numerem KRS 0000198945.

Każdy z Państwa może przekazać 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego!

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU?

By to zrobić, nie trzeba wiele - wystarczy w zeznaniu podatkowym podać:

- nazwę: Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” Na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych,

- numer: KRS 0000198945,

- w rubryce z celem szczegółowym zamieścić dopisek: CHCĘ POMÓC.

W zależności od posiadanego arkusza PIT wniosek wypełniamy w różnych punktach formularza:

  • PIT-28: w punktach "M" i „N” formularza (129 – nazwa, 130 – numer KRS, 133 – dopisek),

  • PIT-36: w punktach "O" i „P" formularza (305 – nazwa, 306 – numer KRS, 309 – dopisek),

  • PIT-36L: w punktach "N" i „O" formularza (105 – nazwa, 106 – numer KRS, 109 – dopisek),

  • PIT-37: w punktach "H" i „I" formularza (124 – nazwa, 125 – numer KRS, 128 – dopisek), 

  • PIT-38: w punktach "G" i „H” formularza (58 – nazwa, 59 – numer KRS, 62 – dopisek). 

    - Graficzna instrukcja przekazania 1%

Kwotę, którą pragną państwo nam przekazać, należy wpisać w części "Obliczenia zobowiązania podatkowego", w rubryce "Kwota 1 proc. zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego". Nie może być oczywiście większa niż 1% należnego podatku i należy ją zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Czemu warto poświęcić temu chwilę czasu? Po pierwsze - nie jest to trudne, a każda suma, jaką otrzymamy pomaga. Po drugie – skoro mamy taką możliwość, to lepiej przekazać choćby ten jeden procent komuś, kto go potrzebuje, niż oddać go w całości skarbowi państwa. Po trzecie – to dobry uczynek, który nic nie kosztuje! Dlatego prosimy o pomoc i dziękujemy wszystkim darczyńcom!

POMOGŁEŚ? MOŻESZ ZROBIĆ JESZCZE WIĘCEJ! ROZEŚLIJ TĘ INFORMACJĘ DO PRZYJACIÓŁ, ZNAJOMYCH, LUDZI, DLA KTÓRYCH "BĄDŹMY RAZEM" TO COŚ WIĘCEJ NIŻ NAZWA NASZEGO STOWARZYSZENIA! LICZYMY NA CIEBIE!

http://internatsosw.pl/1_procent.html


Termometr SOSW Click for Tarnow, Poland Forecast

MYŚL TYGODNIA

"Marząc, szkicujemy naszą przyszłość..."


Przyjaciele: