...

 

31.01.2014 – PRZYJEMNIE, ALE BEZPIECZNIE

Rozpoczynają się ferie. Życząc, by były ciekawe i pełne atrakcji, a przy tym bezpieczne, oferujemy Wam kilka dobrych rad!

* Przed wyjściem z domu ubierzcie się ciepło!
* Rzucanie śnieżkami, lepienie bałwana, jazda na nartach i sankach, jazda na łyżwach sprawiają dużo radości ale każda zabawa na śniegu powinna być bezpieczna.
* Kamień w śnieżce to zły pomysł, możecie rozbić koledze głowę lub nawet wybić oko.
* Nie obrzucajcie pojazdów będących w ruchu śniegiem – może to być powodem groźnego wypadku.
* Nie rzucajcie śnieżkami w pobliżu domów, wybijecie okno – szkło może dotkliwie poranić także was.
* Na zjazdy na sankach lub nartach wybierajcie teren z dala od dróg, ulic, chodników i placów po których poruszają się piesi.
* Podczas zjeżdżania na sankach zachowujcie bezpieczną odległość między sankami.
* Nie chodźcie po torze gdy inni zjeżdżają.
* Nie organizujcie lodowisk na stawach, jeziorach i rzekach, lód może się załamać, grozi wam wówczas utonięcie.
* Zwracajcie uwagę na znaki drogowe i przestrzegajcie ich.

WB

Termometr SOSW Click for Tarnow, Poland Forecast

MYŚL TYGODNIA

"Marząc, szkicujemy naszą przyszłość..."


Przyjaciele: