...

 

29.09.2011 - WRACA "ŚWIAT ZATOPIONYCH MARZEŃ"!

W gościnnych progach Pogotowia Opiekuńczego spotkali się po raz kolejny koordynatorzy placówek oświatowo-wychowawczych będących uczestnikami rozpoczynającej się VII Edycji Projektu Profilaktycznego „Świat Zatopionych Marzeń”:
-Pogotowie Opiekuńcze
-Dom Dziecka nr 1
-Gimnazjum nr 4

-Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
-Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przyjazny Dom”
-Zespół Szkół Sportowych
-Bursa Międzyszkolna
-Zespół Szkół Licealno-Zawodowych w Tarnowie-Mościcach

Projekt stał się już sprawdzoną formą profilaktyki uzależnień, stąd – szósty raz z rzędu - nasza w nim obecność. Jego uczestnicy dowiedzą się o następstwach wpływu uzależnień na życie rodzinne, karierę szkolną i zawodową. Zapoznają się z problematyką leczenia osób uzależnionych i kontrpropozycjami stanowiącymi alternatywę dla złudnego świata używek.

Swój udział w projekcie tradycyjnie potwierdziły następujące instytucje:
- Urząd Miasta – Centrum Spraw Społecznych,
- MOPS,
- Izba wytrzeźwień w Tarnowie,
- Szpital im. Świętego Łukasza – Oddział Leczenia Uzależnień,
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Tarnowskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym.

Formy współzawodnictwa i integracji uczestników stanowią skuteczną zachętę dla dorastającej młodzieży. Sześć poprzednich edycji skończyło się bezapelacyjnym sukcesem SOSW. Okazało się, że ekspresja twórcza, rywalizacja z innymi, a tym bardziej z samym sobą może stać się skutecznym sposobem znalezienia wyjścia z życiowych matni. Tegoroczna edycja zapowiada szereg nowych, atrakcyjnych form realizacji projektu. Są nimi między innymi rowerowy rajd odkrywający piękno zabytków ziemi tarnowskiej, rozgrywki w ramach halowej ligi piłkarskiej i siatkowej, warsztaty teatralne i fotograficzne, udział w widowiskach plenerowych, wieczornicach, konkursach, pikniku integracyjnym.

Liczymy, że dzięki atrakcyjnym formom założenia Projektu zostaną osiągnięte, a wrażeń i emocji z pewnością nie braknie, czego życzymy wszystkim uczestnikom.

- Rozpoczęcie VII Edycji!

WB

Termometr SOSW Click for Tarnow, Poland Forecast

MYŚL TYGODNIA

"Marząc, szkicujemy naszą przyszłość..."


Przyjaciele: